ქუთაისი, მუსხელიშვილის N1ა | ტელ: (+995) 0431-29-54-81