ქუთაისი, მუსხელიშვილის N1ა | ტელ: (+995) 0431-29-54-81

ასაკი

ვაქცინა

დაბადებიდან
12 საათში
ჰეპატიტი  B0 – HB0
0-5 დღე ტუბერკულოზი (ბცჟ) – BCG
2 თვე დყტ + ჰეპატიტი B + ჰემოფილუს ინფლუენცა ტიპი ხ1, პოლიომიელიტი 1, როტავირუსული ვაქცია 1, პნევმოკოკური ვაქცია 1 – DPT/HB/Hib 1, OPV1, Rota 1, PCV 1,პნევმოკოკური ვაქცინა (Synflorix)
3 თვე დყტ + ჰეპატიტი B + ჰემოფილუს ინფლუენცა ტიპი ხ2, პოლიომიელიტი 2, როტავირუსული ვაქცია 2, პნევმოკოკური ვაქცია 2 – DPT/HB/Hib 2, OPV1, Rota 1, PCV 2,პნევმოკოკური ვაქცინა (Synflorix)
4 თვე დყტ + ჰეპატიტი B + ჰემოფილუს ინფლუენცა ტიპი ხ3, პოლიომიელიტი 3, პნევმოკოკური ვაქცია 3, DPT/HB/Hib 3, OPV3, Rota 3, PCV  3,პნევმოკოკური ვაქცინა (Synflorix)
12 თვე წითელა/წითურა/ყბაყურა   (წწყ) 1 – MMR 1
18 თვე დყტ 4,  პოლიომიელიტი 4 – DPT4, OPV 4
5 წელი დიფთერია/ტეტანუსი (დტ), პოლიომელიტი 5,  წწყ 2 – DT, OPV5, MMR2
14 წელი ტეტანუსი/დიფთერია (ტდ)  – Td