ქუთაისი, მუსხელიშვილის N1ა | ტელ: (+995) 0431-29-54-81

დასახელება

ფასი

უბნის პედიატრის ვიზიტი ბინაზე 30 ლარი
ექიმ-სპეციალისტთან ვიზიტი 25-30 ლარი
ფსიქო-ნევროლოგთან ვიზიტი 30 ლარი
ამპლიპულსი 1 პროცედურა 5 ლარი
ინჰალაცია წამლით (პულმიკორტი) 5 ლარი
ინჰალაცია წამლით (ლაზოლვანი, ბეროდუალი, მედექსოლი) 4 ლარი
მასაჟი 1 პროცედურა 10 ლარი
ბინაზე მასაჟი 15 ლარი
ფორმა N026-ის შევსება 15 ლარი
ფორმა N100/ა-ის შევსება 10 ლარი
ნებისმიერი ცნობის გაცემა 5 ლარი