ქუთაისი, მუსხელიშვილის N1ა | ტელ: (+995) 0431-29-54-81

დღის სტაციონარი

დღის სტაციონარი – სადაც მიმდინარეობს რეჰიდრატაციულ, დეზინტოქსიკაციური და სხვა მანიპულაციები.
შიდა სტანდარტული ფასები:

  • 1ფრაქციული გადასხმა ვენაში = 30 ლარი
  • 2წვეთოვანი გადასხმა ვენაში = 40 ლარი
  • 3ახალშობ. გახანგრძ. სიყვითლე = 25 ლარი
  • 4ანტიბიოტიკზე სინჯი = 6 ლარი
  • 5კუჭის ამორეცხვა = 15 ლარი
  • 6ბიცილინის სინჯი = 10 ლარი
  • 7ბიცილინის ინექცია = 10 ლარი