ქუთაისი, მუსხელიშვილის N1ა | ტელ: (+995) 0431-29-54-81

ფიზიო-თერაპიული

  • 1ამპლიპულსი 1 პროცედურა = 5ლარი
  • 2ინჰალაცია წამლით: პულმიკორტით = 5ლარი
  • 3ინჰალაცია წამლით : ლაზოლვანით, ბეროდუალით, მედექსოლით = 4ლარი