ქუთაისი, მუსხელიშვილის N1ა | ტელ: (+995) 0431-29-54-81

ქირურგიული

 

 

 

 

 • 1ექიმთან მიღება = 30 ლარი
 • 2ჭრილობის პირველადი დამუშავება = 20-30 ლარი
 • 3ჭრილობის პირველადი დამუშავება ნაკერების დადებით (2 ნაკერი) = 50 ლარი
 • 4ფიმოზი – I ეტაპი = 35 ლარი
 • 5ფიმოზი – II ეტაპი = 50 ლარი
 • 6ბალონიტი = 30 ლარი
 • 7ლიმფადენიტი – კატარალური – (2 ვიზიტი) = 35 ლარი
 • 8ლიმფადენიტი – კვეთა (2 ვიზიტი) = 80 ლარი
 • 9კეფალოჰემატომა – პუნკცია I = 40 ლარი; – პუნქცია II = 30 ლარი
 • 10პანარიციუმი – კვეთა (2 ვიზიტი) =60 ლარი
 • 11კრიპტორქიზმი – ვიზიტი = 35 ლარი
 • 12ჰემატომა – პუნქცია – მცირე ზომის = 30 ლარი
 • 13ჰემატომა – პუნქცია – დიდი ზომის (2 ვიზიტი) = 55 ლარი
 • 14ჩაზრდილი ფრჩხილი – (ცალმხრივი) კვეთა = 45 ლარი
 • 15ჩაზრდილი ფრჩხილი (ორმხრივად 2 ვიზიტი) = 55 ლარი
 • 16კონტაგიოზური მოლუსკი რაოდენობის მიხედვით = 30 – 100 ლარი
 • 17მეჭეჭები –  კრიო  –  1–3 პროცედურა = 40 ლარი                                                                                                                                                                                                                              3-6 პროცედურა = 60 ლარი                                                                                                                                                                                                                              6-10 პროცედურა = 100 ლარი
 • 18ჰემანგიომა კრიოდესტრუქცია I ეტაპი = 300 ლარი; II ეტაპი = 250 ლარი
 • 19სკლეროტერაპია = 50 ლარი
 • 20მოკლე ლაგამი  –   0–1 წლამდე =40 ლარი                                                                                                                                                                                                                                     1-3 წლამდე = 50 ლარი
 • 21ზემო ტუჩის მოკლე ლაგამი = 40 ლარი
 • 22ზემო ტუჩის მოკლე ლაგამი ნაკეტებით დადებით = 60 ლარი
 • 23ჭიპის თიაქრის გადაკვრა = 20 ლარი