ქუთაისი, მუსხელიშვილის N1ა | ტელ: (+995) 0431-29-54-81

რენტგენი

  • 1ფირი 24×30 = 25 ლარი
  • 2ფირი 18×24 = 20 ლარი
  • 3თავის ქალის გამოკვლევები = 15 ლარი
  • 4რენტგენოსკოპია = 15 ლარი
  • 5სხვა რენტგენოლოგიური გამოკვლევები = 15 ლარი